Курс стручног енглеског језика

Обавештавају се сви заинтересовани студенти завршних година Грађевинског факултета и менаџери у грађевинским фирмама, да се организује курс стручног енглеског језика из области очувања животен средине, грађевинарства и менаџмента.

Све детаље погледајте на адреси

https://ekurs.grf.bg.ac.rs/kurs_info.php?kursId=8#prijava