Novi kurs u maju

Због изузетно великог интересовања за програм континуиране едукације: Пројектовање и извођење бетонских конструкција према Еврокодовима за конструкције - Основни курс, отворен је нови термин за извођење овог курса у мају: 08.05, 09.05, 15.05. и 16.05.2020. Сви заинтересовани могу се пријавити преко линка  https://ekurs.grf.bg.ac.rs/kurs_info.php?kursId=11, а на сва питања добићете одговор на kontinuiranaedukacija@grf.bg.ac.rs

Еврокодови за бетонске конструкције

Објављивањем у Службеном гласнику бр. 89 од 18.12.2019. на снагу је ступио Правилник за грађевинскe
конструкцијe. Ово је за нашу струку изузетно важан правилник
којим се уређује област пројектовања, извођења и одржавања грађевинских
конструкција у духу нових СРПС ЕН стандарда – Еврокодова и новог Закона о
грађевинским производима. Препознајући потребу фирми и појединаца да се упознају са
основним захтевима нових стандарда у области бетонских конструкција, пре свега
Еврокода 0, Еврокода 2 и Еврокода 8,  креирали смо курс: Пројектовање и извођење
бетонских конструкција према Еврокодовима за конструкције –Основни курс. 

Детаљне информације о садржају курса, предавачима, терминима, као и пријаву за курс,
можете наћи на линку https://ekurs.grf.bg.ac.rs/kurs_info.php?kursId=9#prijava