Конструкције

Projektovanje i izvođenje betonskih konstrukcija prema Evrokodovima za konstrukcije – Osnovni kurs

Опис курса


Курс пружа упознавање са техничким регулативама и њиховом применом у поступцима конципирања конструкција, димензионисања и обликовања детаља и има за циљ да савременим грађевинским предузећима укаже на следеће кораке које је неопходно спровести како би остала конкурентна и пратила кретања на тржишту:
•    Праћење развоја нових технологија и софтвера који се примењују приликом пројектовања конструкција и
•    Познавање техничке регулативе и њене примене – прописа, стандарда, правилника и техничких препорука које се динамично мењају.

Програм је конципирам кроз два дела:

1. Теоријски – Упознавање са серијом Еврокодова за конструкције (Еврокод (0), Еврокод 2, Еврокод 7 и Еврокод 8);

2. Практичан део: приказ идејног прорачуна АБ конструкције стамбене зграде (анализа, димензионисање, армирање) са самосталним решавањем задатака.

Курс је намењен дипломираним инжењерима грађевинарства и мастер инжењерима грађевинарства који желе да се упознају са серијом Европских стандарда (Еврокодова) који се односе на пројектовање и извођење бетонских конструкција.

На курсу ћете унапредити постојећа знања и вештине пројектовања и извођења које ћете моћи одмах да примените у својим предузећима.

Научићете


Да примењујете нове стандарде у области грађевинског конструктерства у свакодневној инжењерској пракси:

-у области пројектовања бетонских конструкција на основном нивоу – армиранобетонске (АБ) конструкције зграда

-у области извођења бетонских конструкција


Курсом је обухваћено:


  Експлоатациони век објекта, дејства и њихове комбинације, методе анализе, имперфекције, својства материјала, отпорност на пожар и минимални заштитни слојеви бетона;
  Контрола прслина и деформација АБ конструкција;
  Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча, греда, стубова и зидова, темеља самаца, тракастих темеља и темељних плоча;
  Конструисање арматуре – општи захтеви: распоређивање, сидрење и настављање;
  Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса;
  Извођење бетонских конструкција у складу са СРПС ЕН 13670: основни захтеви у вези са управљањем при извођењу, скеле и оплате, бетонирање, армирање, претходно напрезање, извођење префабрикованих елемената, геометријске толеранције.

Предавачи


проф. Снежана Маринковић

дипл.грађ.инж - руководилац курса

БИОГРАФИЈА

в.проф. Иван Игњатовић

дипл.грађ.инж

БИОГРАФИЈА

•    Ванредни професор на Катедри за материјале и конструкције, на предметима: Бетонски мостови (Мастер студије модула конструкције) и Мостови (Основне студије (модул Путеви,железнице и аеродроми).
•    Од 1993. године учествовала на значајним пројектима из области бетонских конструкција нарорито у области мостоградње, у Србији и иностранству.
•    Велико искуство предавача у областима пројектовања, извођења и одржавања бетонских мостова.
•    Објављен већи број радова у међународним и домаћим часописима и на научним скуповима, као и рецензирани приручник „ Практикум за вежбе из Бетонских мостова“.

в.проф. Бранко Милосављевић

дипл.грађ.инж

Ненад Пецић је наставник на групи предмета Бетонске конструкције на Грађевинском факултету у Београду. На пројектима имплементације система Еврокодова у наше грађевинарство учествује од 1994. године. Објавио је више од двадесет радова са тематиком прорачуна према Еврокодовима и одржао више курсева у организацији Инжењерске коморе Србије. Са проф. Снежаном Маринковић, коаутор је уџбеника који обрађује прорачун бетонских конструкција према Еврокодовима.

доц. Јелена Драгаш

дипл.грађ.инж

доц. Вељко Коковић

дипл.грађ.инж

•    Асистент на Катедри за материјале и конструкције, на предметима из области Бетонских конструкција.
•    Искуство у пројектовању различитих објеката из области армиранобетонских конструкција.
•    Aутор или коаутор je радова који су објављени у међународним и домаћим часописима, стручним публикацијама и на научним скуповима.

асист. Ведран Царевић

мастер инж. грађ.

Програм / садржај курса


Први дан

1
Еврокодови за конструкције - увод
2
На почетку прорачуна
3
Контрола прслина и деформација АБ конструкција
4
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ греда
5
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
6
Практичан део - Анализа оптерећења и моделирање зграде


Други дан
1
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
2
Практични део - прорачун крстасте плоче (УЛС)
3
Практични део - прорачун крстасте плоче (СЛС)
4
Практичан део - плоча директно ослоњена на стубове (СЛС, УЛС)
5
Практичан део - греде


Трећи дан
1
Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса
2
Извођење бетонских конструкција
3
Практичан део - глобална стабилност конструкције
4
Практичан део - глобална стабилност конструкције

Четврти дан
1
Конструисање арматуре - општи захтеви
2
Практичан део – АБ стубови
3
Практичан део - АБ стубови
4
Практичан део - правоугаони АБ зидови
5
Анализа, прорачун и детаљи армирања темеља
6
Практичан део - темељна плоча са капителима
7
Додела сертификата учесницима курса


Организација и цена курса

Курс траје 4 дана и обухвата укупно 32 сата предавања и вежби. У сваком дану предвиђена је комбинација предавања и самосталног рада кроз вежбе.


Цена курса:

50.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

•    32 часа предавања и вежбања
•    штампани материјал са курса - скрипта (материјал за предавања и материјал за практични део, тј. израду задатака)
•    евалуација програма
•    сертификат о завршеном курсу
•    кафе паузе: кафа/ чај/ вода
•    паузе за ручак: лагани оброк

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд