Opis kursa:

Курс се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део курса обухвата:
1. Упознавање са серијом Еврокодова за конструкције; основни принципи и захтеви Еврокодова који се односе на пројектовање бетонских конструкција: Еврокод (0), Еврокод 2, Еврокод 7 и Еврокод 8.
2. Експлоатациони век објекта, дејства и њихове комбинације, методе анализе, имперфекције, својства материјала, отпорност на пожар и минимални заштитни слојеви бетона.
3. Контрола прслина и деформација АБ конструкција
4. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
5. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ греда
6. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
7. Анализа, прорачун и детаљи армирања темеља самаца, тракастих темеља и темељних плоча
8. Конструисање арматуре – општи захтеви: распоређивање, сидрење и настављање
9. Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса
10. Извођење бетонских конструкција у складу са SRPS ЕN 13670: основни захтеви у вези са управљањем при извођењу, скеле и оплате, бетонирање, армирање, претходно напрезање, извођење префабрикованих елемената, геометријске толеранције.
Овај део курса се изводи у облику предавања.

Практичан део курса обухвата приказ идејног прорачуна АБ конструкције стамбене зграде (анализа, димензионисање, армирање). Поред тога, у оквиру овог дела, полазници самостално решавају различите, једноставније задатке анализе и прорачуна АБ конструкцијских елемената.

За полазнике курса предвиђен је едукативни материјал у виду скрипте која обухвата материју која се излаже у оквиру предавања и у оквиру практичног дела, тј. израде задатака.

На крају курса биће извршена евалуација програма континуиране едукације од стране полазника и подељени сертификати које издаје Грађевински факултет Универзитета у Београду.

Dužina trajanja:

4 дан-а:
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-09
2020-10-10

4 радна дана

Kome je namenjen:

Дипломирани инжењери грађевинарства,
мастер инжењери грађевинарства

Cilj kursa:

Упознавање полазника са серијом Европских стандарда (Еврокодова) који се односе на пројектовање и извођење бетонских конструкција, а чије увођење у Србији се планира у току 2019. године.

Znanje i veštine:

Полазници стичу знања потребна за примену нових стандарда у области грађевинског конструктерства у свакодневној инжењерској пракси:

- у области пројектовања бетонских конструкција на основном нивоу – армиранобетонске (АБ) конструкције зграда

- у области извођења бетонских конструкција

Cena kursa:

50.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду

Булевар краља Александра 73 11000 Београд

Agenda:


СатницаТемаМетод обуке*Предавач
ДАН ПРВИ


9.00-10.00Еврокодови за конструкције - уводпредавањепроф.др Снежана Маринковић
10.00-11.00На почетку прорачунапредавањепроф.др Снежана Маринковић
11.00-11.15кафе пауза

11.15-12.45Контрола прслина и деформација АБ конструкцијапредавањедоц.др Ненад Пецић
12.45-13.15пауза за ручак

13.15-14.45Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ гредапредавањев.проф др. Иван Игњатовић
14.45-15.00кафе пауза

15.00-16.15Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
предавање
доц.др Вељко Коковић
16.15-17.00Практичан део - Анализа оптерећења и моделирање зградевежбедоц. др Јелена Драгаш
ДРУГИ ДАН


9.00-10.30Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
предавање
в.проф. др Снежана Машовић
10.30-10.45кафе пауза


10.45-11.45Практични део - прорачун крстасте плоче (УЛС)вежбе, самостални раддоц. др Јелена Драгаш
11.45-13.00Практични део - прорачун крстасте плоче (СЛС)
вежбе, самостални рад
доц. др Јелена Драгаш
13.00-13.30пауза за ручак

13.30-15.00Практичан део-плоча директно ослоњена на стубове (СЛС, УЛС)вежбе, самостални рад
доц. др Јелена Драгаш
15.00-15.15кафе пауза

15.15-17.00Практичан део - гредевежбе, самостални рад
Ведран Царевић
ДАН ТРЕЋИ


9.00-11.30Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотресапредавањедоц.др Бранко Милосављевић
11.30-11.45кафе пауза

11.45-13.00Извођење бетонских конструкцијапредавањедоц.др Бранко Милосављевић
13.00-13.30пауза за ручак

13.30-14.30Практичан део - глобална стабилност конструкцијевежбе, самостални радИван Милићевић
14.30-14.45кафе пауза

14.45-16.30Практичан део - глобална стабилност конструкције
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
ДАН ЧЕТВРТИ


9.00-9.45Конструисање арматуре-општи захтевипредавањеМиодраг Стојановић
9.45-11.15Практичан део - стубовивежбе, самостални радВедран Царевић
11.15-11.30кафе пауза

11.30-12.30Практичан део - АБ стубови
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
12.30-13.00пауза за ручак

13.00-14.15Практичан део - правоугаони АБ зидови 
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
14.45-15.00кафе пауза

15.00-16.00Анализа, прорачун и детаљи армирања темељапредавањепроф. др Снежана Маринковић
16.00-17.00Практичан део - темељна плоча са капителимавежбе, самостални рад
Ведран Царевић
17.00-17.15Додела сертификата учесницима курса