Значај континуиране едукације

  • Брзе промене узроковане новим технологијама, њиховом применом и техничким регулативама захтевају континуирано учење у грађевинској индустрији. Како би остале конкурентне на тржишту, неопходно је да компаније прате ова кретања.
  • Курсеви Грађевинског факултета креирани су са циљем да стручњаци и власници грађевинских предузећа унапреде постојећа и стекну нова знања, неопходна за стални развој.
  • Кроз курсеве у области конструкција, геотехнике и управљања пројектима наши стручњаци са факултета ће у сарадњи са стручним представницима компанија на савремен начин помоћи у схватању проблема и прилагодити курс вашим потребама.

Зашто курсеви Грађевинског факултета?

  • Најстарија и водећа високошколска и научна установа из области грађевинарства и геодезије у региону
  • Могућност за стицање чак 9 врста пројектантских и 7 извођачких лиценци након завршених студија
  • Значајни успеси у пројектовању и грађењу разних објеката у Србији и у иностранству
  • Континуирано усавршавање у корак са развојем технологија и научним достигнућима

Најпопуларнији курсеви

Грађевински факултет организује два типа курсева: отворени и "in house" курсеви.

Отворени курсеви се одржавају у просторијама нашег факултета, у унапред заказаним териминима и према агенди, тј. плану, програму и сатници који су дефинисани и акредитовани одлуком наставно научног већа. У зависности од теме и области коју покривају, они могу бити једнодневни или вишедневни, са активном наставом у трајању од 4 до 6 сати дневно. Овај тип курса могу да похађају сви заинтересовани полазници који се региструју, а потом и пријаве на курс.

"In house" курсеви се посебно креирају или од постојећих прилагођавају потребама конкретне компаније и изводе се само за полазнике из одређене компаније. По договору се могу одржавати у просторијама клијената, у просторијама Факултета или на некој трећој локацији (у Београду или ван њега).

Дани којима би се одржавали овакви курсеви били би одређени у договору са клијентом. Минималан број полазника по групи, неопходан за одржавање "ин хоусе" тренинга је 10, осим ако се другачије не договоре представници компаније и руко водилац курса.

Велика предност оваквих курсева је та што се клијенту пружа помоћ у схватању проблема, па се тек након тога приступа извођењу наставе. У сарадњи стручњака са Грађевинског факултета задужених за одређене области, и стручних представника компаније, креира се максимално прилагођен курс потребама конкретног клијента. По завршетку курса, полазници добијају сертификат, а у договору са клијентом могу се извршити и различита тестирања запослених.


Конструкције

Интензиван развој нових технологија и материјала у грађевинарству, као и софтвера који се примењују приликом пројектовања конструкција, захтева од компанија да прате кретања у овим областима како би остале конкурентне на ...

Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Svakodnevna inženjerska praksa u oblasti hidrotehnike zahteva od korisnika primenu savremenih, kompleksnih softverskih paketa za projektovanje i matematičko modeliranje. Teorijska znanja koja se stiču na osnovnim i diplomskim akademskim studijama pružaju ...

Управљање пројектима

Sa godišnjim obrtom od 10 triliona dolara građevinska industrija je jedan od najvećih sektora svetske ekonomije i jedan od najvećih pokretača privrednog rasta. Istovremeno, godišnja produktivnost građevinskog sektora u poslednjih 20 ...

Геодезија

курс у припреми

Геотехника

Март 2020. године означен је као термин када ће “Правилник за грађевинскe конструкцијe” званично ступити на снагу. Тиме ће Европске норме (Еврокодови) и формално добити статус мандаторне техничке регулативе за пројектовање ...

Заједничке основе

курс у припреми