Математичко моделирање канализационих система применом програмског пакета SWMM – Основе

Detaljnije o kursu →

Математичко моделирање водоводних система применом програмског пакета EPANET – Основе

Detaljnije o kursu →