Управљање пројектима

Курсеви у овој области

freepik.com
Управљањем квалитетом и људским ресурсима до веће профитабилности предузећа

Хотел Зира
Ул. Рузвелтова 35, Београд


NAJAVLJUJEMO

2 дана 1 предавач
Штампани материјал Сертификат

    Програм „Управљањем квалитетом и људским ресурсима до веће профитабилности предузећа“ креиран је са циљем да пружи знања и вештине која омогућавају да се профитабилност предузећа дугорочно и одрживо повећа побољшањем процеса који се обављају ...

Сазнајте више

30.000,00 РСД + ПДВ

freepik.com
Управљање пројектима у грађевинарству - основни курс

Хотел Зира
Ул. Рузвелтова 35, Београд

NAJAVLJUJEMO

2 дана 1 предавач
Штампани материјал Сертификат

Програм „Управљање пројектима у грађевинарству“ води вас кроз управљачке методе и алате које треба применити у појединим фазама како би реализација пројекта била успешна.

У првом делу курса се идентификују проблеми и како се они могу ...

Сазнајте више

30.000,00 РСД + ПДВ

Одштетни захтеви на грађевинским пројектима - квантификација и превенција

Хотел Зира
Ул. Рузвелтова 35, Београд

NAJAVLJUJEMO

2 дана 1 предавач
Штампани материјал Сертификат

Грађевински пројекти су познати по великом обиму поремећаја, који доводе до промена у плаћању током реализације пројекта, мимо уговорене цене. Финансијске последице промена у плаћању су озбиљне и могу угрозити успех пројекта инвеститора и извођача. ...

Сазнајте више

30.000,00 РСД + ПДВ

upravljanje projektima napredni kurs
Управљање пројектима у грађевинарству-напредни курс

Хотел Зира
Ул. Рузвелтова 35, Београд

NAJAVLJUJEMO

2 дана 1 предавач
Штампани материјал Сертификат

Пројекти у грађевинарству по правилу касне, пробијају буџете и обилују споровима током реализације. Програм „Управљање пројектима у грађевинарству – напредни курс“ води вас кроз управљачке методе и алате које треба применити у појединим фазама како ...

Сазнајте више

30.000,00 РСД + ПДВ