Савремене методе управљања људским ресурсима

Detaljnije o kursu →

Анализа и закључивање из пословних података применом MS Excel, MS Power BI & Weka софтвера

Detaljnije o kursu →

Управљање пројектима у грађевинарству

Detaljnije o kursu →