Конструкције

Гранично стање пробијања АБ плоча са примерима из праксе

Опис курса


Курс вам нуди упознавање са посебним напонско-деформацијским стањем АБ плоча које се назива пробијање, физичком основом и утицајем релевантних параметара, као и са моделирањем и методама прорачуна у стандардима.

Кроз предавања обрадићемо области:
•    Механизам лома услед пробијања,
•    Метода контролног (критичног) пресека,
•    Утицај издужених и великих ослоначких површина,
•    Утицај несиметричне геометрије и оптерећења,
•    Утицај постојања греда у споју,
•    Улога арматуре за смицање,
•    Пробијање темељних плоча и самаца,
•    Арматура за обезбеђење интегритета и доказ граничне носивости при пробијању према Еврокоду 2.
У оквиру практичних вежби приказаћемо решења више проблема са реалних објеката из праксе уз рад на еxcel табелама направљеним за димензионисање АБ плоча с обзиром на носивост при пробијању. Обезбеђена су детаљна објашњења и упутства за примену ових табела за димензионисање и самостално решавање примера.

Курс је намењен пре свега грађевинским инжењерима, са циљем њиховог оспособљавања за решавање задатака из свакодневне инжењерске праксе, што није могуће без познавања и разумевања савремених (и важећих) стандарда и норми из ове области.

Научићете  Понашање АБ плоча изложених пробијању – физичке основе, напонско-деформацијска стања, релевантни параметри;
  Како релевантни параметри утичу на носивост;
  Како се врши моделирање – методе прорачуна у стандардима;
  Како се доказује гранично стање пробијања према Еврокоду 2;
  Да решавате типичне ситуације у свакодневној инжењерској пракси;
  Да користите excel табеле за димензионисање АБ плоча при пробијању;

Предавачи


проф. Снежана Маринковић

дипл.грађ.инж - руководилац курса

БИОГРАФИЈА

асист. Ведран Царевић

мастер инж. грађ.

Програм / садржај курса


Теме
Понашање АБ плоча изложених пробијању, напонско-деформацијска стања, утицај релевантних параметара на носивост, моделирање - методе прорачуна у стандардима
Доказ граничног стања пробијања према Еврокоду 2
Дискусија
Решавање типичних ситуација у пракси - примери са реалних објеката, са дискусијом

Објашњење и упутства за примену excel табела за димензионисање; самосталан рад полазника на примерима.

Организација и цена курса

Курс траје један дан и обухвата 7 сати предавања и вежби, уз паузе за кафу и ручак. Предвиђена су два предавања, дискусије и практичне вежбе.
Цена курса:

20.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

•    7 часова предавања и вежбања
•    штампани материјал са курса који обухвата предавања и вежбања
•    сертификат о завршеном курсу
•    кафе паузе: кафа/ чај/ вода

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд