Opis kursa:

Курс се састоји из теоријског и практичног дела. 

Теоријски део курса обухвата:

1. Механизам лома услед пробијања – феноменологија и физика;

2. Метода контролног (критичног) пресека;

3. Утицај издужених и великих ослоначких површина;

4. Утицај несиметричне геометрије и оптерећења;

5. Утицај постојања греда у споју;

6. Улога арматуре за смицање;

7. Пробијање темељних плоча и самаца;

8. Арматура за обезбеђење интегритета;

8. Доказ граничне носивости при пробијању према Еврокоду 2: унутрашњи, ивични и угаони стубови

   разних облика попречног пресека и оптерећени моментима савијања и силом смицања - контролни

   обими, утицај издужености и отвора, прорачун напона смицања (коефицијент β), прорачун

   арматуре за смицање и распоређивање, везе са ивичним гредама, генерално обликовање и

   конструисање спојева.

   Овај део курса се изводи у облику предавања. За полазнике курса предвиђен је едукативни

   материјал у виду скрипте која обухвата материју која се излаже у оквиру предавања.

   Практичан део курса обухвата приказ решења више проблема са реалних објеката из праксе. Осим

   тога, полазници добијају еxcel табеле за димензионисање АБ плоча с обзиром на носивост при

   пробијању (аутори предавачи курса). У оквиру овог дела, полазници ће добити и детаљно

   објашњење и упутства за примену ових табела и самостално решавати примере. 

Dužina trajanja:

1 дан-а:
2020-11-21


Kome je namenjen:

Дипломирани инжењери грађевинарства

Мастер инжењери грађевинарства

Cilj kursa:

Упознавање полазника са:

- напонско-деформацијским стањем АБ плоча које се назива пробијање, физичка основа и утицај

  релевантних параметара

- моделирање и методе прорачуна у стандардима.

Znanje i veštine:

Полазници стичу знања потребна за пројектовање АБ плоча с обзиром на гранично стање

пробијања према одредбама Еврокода 2 и других стандарда. Оспособљавање полазника да

решавају разне практичне проблеме у овој области.

Cena kursa:

20.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет

Булевар краља Александра 73 11000 Београд

први спрат сала 141

Agenda:

СатницаТемаМетод обукеПредавач
9.00-10.30Понашање АБ плоча изложених пробијању, напонска и деформацијска стања, утицај релевантних параметара на носивост, моделирање-методе прорачуна у стандардимапредавање проф.др Снежана Маринковић
10.30-10.45Пауза

10.45-11.45Доказ граничног стања пробијања према Еврокоду 2предавањепроф.др Снежана Маринковић
11.45-12.15Дискусијадискусијапроф.др Снежана Маринковић
12.15-12.45Пауза

12.45-13.45Решавање типичних ситуација у пракси- примери са реалних објеката, са дискусијомпрактичан деоасистент др Ведран Царевић
13.45-14.45Решавање типичних ситуација у пракси-примери са реалних објеката, са дискусијомпрактичан део
асистент др Ведран Царевић
14.45-15.00Пауза

15.00-16.00

Објашњење и упутства за примену excel табела за димензионисање; самосталан рад полазника на примерима.

практичан део
асистент др Ведран Царевић