ОПИС КУРСА

Грађевински пројекти су познати по великом обиму поремећаја, који доводе до промена у плаћању током реализације пројекта, мимо уговорене цене. Финансијске последице промена у плаћању су озбиљне и могу угрозити успех пројекта инвеститора и извођача. С обзиром да квантификација спорова није у потпуности егзактне природе, од великог значаја је познавање метода за квантификацију како би се спор окончао на најбољи могући начин. Посебно се то односи на одштетне захтеве који су у финансијском смислу најозбиљнији.
На курсу ће бити представљене методе за квантификацију одштетних захтева, по питању времена (продужетак рока) и трошкова (финансијска вредност одштетног захтева).

Постоје четири могућа вида промена у плаћању током реализације грађевинских пројеката:
1. уговорна казна (пенали)
2. предлози вредносног инжењерства  
3. варијације
4. одштетни захтеви

Курсом је обухваћена квантификација додатних плаћања, затим квантификација времена у оквиру одштетних захтева, као и метода за прорачун продужетка рока. Потом, квантификација трошкова у оквиру одштетних захтев: структура трошкова који се могу надокнадити одштетним захтевом, методе за прорачун најзначајнијих категорија трошкова: режије градилишта, режије централе и неупослене механизације.
Пажња је усмерена и на превенцију одштетних захтева, односно на примену одговарајућих управљачких алата, који се примењују у појединим фазама реализације да би се смањила вероватноћа појаве одштетних захтева.

Будући да се најбоље учи кроз практични рад, посебна пажња је усмерена на организовање радионица на којима ће учесници самостално на реалним примерима одштетних захтева прорачунавати продужетак рока и одговарајуће трошкове. Предвиђено је време и за рад на практичним примерима из праксе самих полазника са циљем да на лицу места овладате појединим техникама квантификације одштетних захтева.

Курс је намењен  вишем и средњем менаџменту грађевинских предузећа (из области управљања пројектима, пројектовања, извођења), као и стручњацима различитог профила који су ангажовани или заинтересовани за одштетне захтеве на пројектима у грађевинарству.

НАУЧИЋЕТЕ

Да квантификујете време у оквиру одштетних захтева
   Поређење планиране и остварене динамике (as-planned vs. as-built),
o    Анализа утицаја застоја (impacted as-planned ili time impact analysis),
o    Додавање застоја у планирану динамику (as-planned expanded),
o    Одузимање застоја из остварене динамике (as-built collapsed),
o    Метода временских прозора (windows method)

Да квантификујете трошкове у оквиру одштетних захтева
o    Прорачун режије градилишта,
o    Признате методе за прорачун режије централе (Emden, Hudson, Eichleay)
o    Методе за прорачун трошкова неупослене механизације (BGL, ГРФ, Продужен економски век)
    
Како да спречите појаву одштетних захтева на пројекту који водите
o    управљањем ризиком
o    управљањем израдом пројектне документације
o    избором тендерске и уговорне стратегије
o    контролом реализације пројекта

   

ПРЕДАВАЧ
  • Ванредни професор на Катедри за управљање пројектима у грађевинарству, на предметима: Управљање пројектима, Управљање људским ресурсима, Вредносно инжењерство и Управљање квалитетом.
  • Од 1993. године ангажован на пројектима у Србији и иностранству.
  • Искуство предавача у областима: управљање пројектима, израда студија оправданости, вредносно инжењерство, одштетни захтеви, БИМ технологије, управљање људским ресурсима, управљање квалитетом, употреба програмских пакета за планирање итд.
  • Објављени радови у међународним и домаћим часописима и на научним скуповима.
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЦЕНА КУРСА
Курс траје 2 дана и обухвата укупно 9 сати предавања и вежби. Свака сесија од 90 минута подразумева: предавање (60-70 мин), вежбе (10-15 мин) и дискусију (10-15 мин).

У цену курса од 30.000,00 РСД. улази:

- 9 часова предавања и вежбања

- штампани материјал са курса

- сертификат о завршеном курсу

- кафе пауза: кафа/чај/вода

- пауза за ручак: лагани оброк


За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 20 20 %
КАДА И ГДЕ?

1 дан-а:
13. Nov. 2022. god.

Хотел Зира
Ул. Рузвелтова 35, Београд

ПРОГРАМ / САДРЖАЈ КУРСАПрви дан
1
Додатна плаћања на пројекту: уговорна казна, предлози вредносног инжењерства, варијације и одштетни захтеви
2
Одштетни захтеви – квантификација времена
3
Одштетни захтеви – квантификација трошкова

Други дан
4
Радионица – квантификација времена
5
Радионица – квантификација трошкова
6
Превенција одштетних захтева