Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Математичко моделирање водоводних система применом програмског пакета EPANET – oснове

Опис курса


Задатак водоводних система је да потрошачима, у сваком тренутку, допреме довољне количине воде задовољавајућег квалитета. Један од предуслова за ефикасно анализирање водоводних система у фазама планирања, пројектовања и управљања је употреба адекватно формираног, и по могућству калибрисаног, математичких модела система.

Овај курс нуди основна теоријска и практична знања о математичком моделирању водоводних система и нумеричком решавању једначина математичког модела течења под притиском. Такође, полазницима пружа увид у могућности и предности примене математичких модела водоводних система.

Теоријски део курса обухвата упознавање са основама математичког моделирања течења под притиском употребом математичког модела квази устаљеног течења. Практични део курса је фокусиран на формирање модела, спровођењу симулација неустаљеног течења у водоводним системима и одговарајућој критичкој анализи резултата.

Курс је намењен запосленима у пројектантским компанијама и комуналним предузећима који желе да стекну нова и прошире постојећа знања о примени савременог, комплексног софтверског пакета за пројектовање и математичко моделирање водоводних система.

Након курса моћи ћете самостално да формирате математички модел и критички анализирате резултате симулација квазиустаљеног течења у водоводним системима у оквиру бесплатног алата EPANET, тренутно најпопуларнијег и најраспрострањенијег софтверског пакета, робусног математичког и нумеричког модела

Научићете     Теоријске основе математичког моделирања водоводних система
    Основе нумеричког решавања једначина математичког модела течења под притиском
    Да формирате математички модел водоводног система у основном алату EPANET
    Да користите алат EPANET за математичко моделирање водоводних система
    Да критички анализирате резултате симулација квазиустаљеног течења у водоводним системима употребом алата EPANET

Предавачи


проф. Милош Станић

диплoмирани грађевински инжењер

БИОГРАФИЈА

в.проф. Душан Продановић

диплoмирани грађевински инжењер

БИОГРАФИЈА

доц. Бранислав Бабић

диплoмирани грађевински инжењер

БИОГРАФИЈА

•    Доцент на Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, ангажован на реализацији наставе на предметима Дренажни системи, Наводњавање и Урбана хидрологија на основним академским студијама, предмету Хидроинформатика на дипломским студијама и предмету Моделирање процеса падавине-отицај на специјалистичким студијама.
•    Од 2011. године ангажован на изради техничке документације разних пројеката, студија и експертиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет реализује преко Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство.
•    Аутор је и коаутор преко 40 радова у водећим међународним и домаћим часописима, на међународним и домаћим научним и стручним скуповима,  од којих су најзначајнији они из области хидроинформатике.

•    Доцент на Катедри за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, ангажован на реализацији наставе на предметима Дренажни системи, Наводњавање и Урбана хидрологија на основним академским студијама, предмету Хидроинформатика на дипломским студијама и предмету Моделирање процеса падавине-отицај на специјалистичким студијама.
•    Од 2011. године ангажован на изради техничке документације разних пројеката, студија и експертиза из области хидротехнике, које Грађевински факултет реализује преко Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство.
•    Аутор је и коаутор преко 40 радова у водећим међународним и домаћим часописима, на међународним и домаћим научним и стручним скуповима,  од којих су најзначајнији они из области хидроинформатике.

Програм / садржај курса    Први дан
1    Увод у математичко моделирање течења под притиском
2    Математички модел квазиустаљеног течења
3    Дискретизација једначина математичког модела и решавање методом чворова
4    Увод у EPANET – водоводни системи представљени уз помоћ графа
    Други дан
1    Увод у EPANET – упознавање са корисничким прозором
2    Увод у EPANET – упознавање са основним подешавањима
3    Увод у EPANET – креирање простог примера мреже
4    Увод у EPANET – анализа резултата симулације течења на простом примеру мреже
    Трећи дан
1    EPANET – Симулација устаљеног течења у систему Резервоар (Tank) - мрежа
2    EPANET – Анализа квазиустаљеног течења на реалном примеру водоводне мреже насеља


Организација и цена курса

Курс траје 3 дана и обухвата укупно 24 сата предавања и вежби. Сесије трају по 90 минута. Првог дана предвиђена су предавања, док су остала два дана курса конципирани као вежбе.


Цена курса:

50.000,00 РСД.


Цена курса обухвата:

•    24 сата предавања и вежбања
•    штампани материјал са курса
•    сертификат о завршеном курсу
•    кафе паузе: кафа/ чај/ вода
•    паузе за ручак: лагани оброк

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду Булевар краља Александра 73