Управљање пројектима

Управљање пројектима у грађевинарству - основни курс

Опис курса


Програм „Управљање пројектима у грађевинарству“ води вас кроз управљачке методе и алате које треба применити у појединим фазама како би реализација пројекта била успешна.

У првом делу курса се идентификују проблеми и како се они могу превазићи у пракси по областима знања (трошкови, време, квалитет, ризик…) и по фазама реализације пројекта са становишта инвеститора и извођача. Појасниће се проблем фрагментације и концепт интегрисаног управљања пројектима;

У другом делу, детаљније се обрађују хронолошке фазе у реализацији пројекта јер на успешност пројекта пресудно утичу:
•    У раној фази - прединвестициона анализа и претходна студије оправданости.
•    У фази пројектовања – квалитет пројектне документације који пресудно утиче на максимизирање профита и обезбеђује предуслове за успешну реализацију фазе градње као и адекватно одабрана тендерска и уговорна стратегија;
ако сте извођач, кључно је да квалитетно планирате и да узмете у обзир специфичности прорачуна различитих категорија трошкова
•    У фази реализације (извођења радова) – управљање трошковима, временом и квалитетом као кључни фактори успешности преливају се у квалитетан оперативни план и правилну контролу реализације 

Курс је намењен свима који желе да унапреде знања и вештине у области управљања пројектима у грађевинарству: власницима, директорима, вишем и средњем менаџменту, приватних и јавних предузећа, министарствима, локалним самоуправама и стручњацима различитог профила заинтересованим за управљање инвестицијама, пројектовање и реализацију инвестиционих пројеката у грађевинарству.

Након курса овладаћете неопходним вештинама рада са алатима које ћете моћи одмах да примените у својим предузећима.

Научићете  Да анализирате окружење пројекта (SWOT);
  Да анализирате и процените исплативост пројекта (метода дисконтованог новчаног тока);
  Да оцените квалитет пројектне документације (концептуално познавање методе вредносног инжењерства);
  Да дефинишете оптималан уговорни систем за реализацију инвестиционог пројекта;
  Изаберете оптималну уговорну стратегију;
  Дефинишете критеријуме за избор понуђача и анализирате понуде;
  Да направите план за управљање временом и трошковима у фази реализације.

Предавачи


 • Ванредни професор на Катедри за управљање пројектима у грађевинарству, на предметима: Управљање пројектима, Управљање људским ресурсима, Вредносно инжењерство и Управљање квалитетом.
 • Од 1993. године ангажован на пројектима у Србији и иностранству.
 • Искуство предавача у областима: управљање пројектима, израда студија оправданости, вредносно инжењерство, одштетни захтеви, БИМ технологије, управљање људским ресурсима, управљање квалитетом, употреба програмских пакета за планирање итд.
 • Објављени радови у међународним и домаћим часописима и на научним скуповима.

Програм / садржај курсаДан/Сат
Тема
Метод обуке*
Предавачи
Дан 1

 9:00-10:30

УВОД – програм курса, инвестициони пројекат, управљање пројектом.

ПРИНЦИПИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ – проблеми/узроци, фрагментација /интеграција, фазе пројекта, области управљања, циљеви..

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ – анализа пројекта, идејна решења, анализа опција, анализа ризика.

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ – суштина студије оправданости, идејни пројекат, финансијска анализа.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - креативни квалитет пројектовања, вредносно инжењерство, технички квалитет пројектовања, управљање израдом пројектне документације.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
Дан 2


9:00-10:30

ТЕНДЕРИ И УГОВАРАЊЕ - како различите стратегије уговарања и тендера утичу на реализацију и успех пројекта.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ - управљање трошковима, временом и квалитетом из угла инвеститора и извођача (почетак пројекта, планирање)

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ - управљање трошковима, временом и квалитетом из угла инвеститора и извођача (месечно, контрола реализације и завршетак пројекта)

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић

Свака сесија је организована на следећи начин: предавање (60-70 мин), вежбе (10-15 мин) и дискусија (10-15мин).

Организација и цена курса


Цена курса:

30.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

Цена курса обухвата:
• 9 часова предавања и вежбања
• штампани материјал са курса
• сертификат о завршеном курсу.
• кафе паузе: кафа/ чај/ вода
• паузе за ручак: лагани оброк

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд