Управљање пројектима

Управљањем квалитетом и људским ресурсима до веће профитабилности предузећа

Опис курса


    Програм „Управљањем квалитетом и људским ресурсима до веће профитабилности предузећа“ креиран је са циљем да пружи знања и вештине која омогућавају да се профитабилност предузећа дугорочно и одрживо повећа побољшањем процеса који се обављају у предузећу кроз подизање учинка и увођење система за награђивање према учинку.

За успостављање оваквог система управљања профитабилношћу предузећа важно је да на прави начин разумемо и стратешки приступимо побољшању процеса у оквиру управљања квалитетом као и награђивању према учинку у оквиру управљања људским ресурсима.

Који системи нам омогућавају увођење оваквог приступа?
•    Методологија DMAIC и Lean концепт - нуде добре начине системског приступа мерењу и побољшању процеса;
•    Дефинисање кључних индикатора учинка (KPI) - предуслов за мерење и оцењивање квалитета процеса;
•    Повезивање организационе структуре предузећа са кључним индикаторима учинка;
•    QFD методологија - примењује се на формираној и квантификованој матрици одговорности.

За похађање курса потребно је да поседујете знања из области управљања квалитетом и управљања људским ресурсима.

Курс је намењен свима који желе да повећају профитабилност својих предузећа: власницима, директорима, вишем и средњем менаџменту, приватних и јавних предузећа, министарствима, локалним самоуправама и стручњацима различитог профила, заинтересованим за област управљања људским ресурсима и управљања квалитетом.

На курсу ћете унапредити постојећа знања, а стечене вештине рада са системима ћете моћи одмах да примените у својим предузећима.

Научићете  Да дефинишете квалитет послова који се обављају у предузећу преко кључних индикатора учинка (KPI);
  Да примењујете DMAIC методологију за континуално мерење и побољшање послова који се обављају у вашем предузећу;
  Да сагледате организациону структуру предузећа и изаберете прикладан систем за евалуацију учинка: top-down или равна организациона структура;
  Да повежете нивое организационе структуре предузећа са кључним индикаторима учинка;
  Да формирате и квантификујете матрицу одговорности и на њој примените QFD методологију;
  Да осмислите и уведете систем за побољшање процеса и награђивање према учинку у свом предузећу.

Предавачи


 • Ванредни професор на Катедри за управљање пројектима у грађевинарству, на предметима: Управљање пројектима, Управљање људским ресурсима, Вредносно инжењерство и Управљање квалитетом.
 • Од 1993. године ангажован на пројектима у Србији и иностранству.
 • Искуство предавача у областима: управљање пројектима, израда студија оправданости, вредносно инжењерство, одштетни захтеви, БИМ технологије, управљање људским ресурсима, управљање квалитетом, употреба програмских пакета за планирање итд.
 • Објављени радови у међународним и домаћим часописима и на научним скуповима.

Програм / садржај курсаДан/Сат
Тема
Метод обуке*
Предавачи
Дан 1


 
9:00-10:30
Најважнији аспекти управљања квалитетом.Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

Систематски приступ мерењу и побољшању процеса - DMAIC методологија.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

Кључни индикатори учинка (KPI). Мере за KPI.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
Дан 2


9:00-10:30
Најважнији аспекти управљања људским ресурсима.
Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

Систем за оцењивање намењен предузећима са израженом top-down организационом структуром који се базира на организационој шеми, кључним индикаторима учинка и карактеристичном оцењивању „одоздо на горе“.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

Систем за оцењивање намењен предузећима са равном организационом структуром који се базира на квантификацији матрице одговорности и прорачуном бодова на бази QFD методологије.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић

*Свака сесија је организована на следећи начин: предавање (60-70 мин), вежбе (10-15 мин) и дискусија (10-15 мин).   

Организација и цена курса


Цена курса:

30.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

Цена курса обухвата:
• 9 часова предавања и вежбања
• штампани материјал са курса
• сертификат о завршеном курсу.
• кафе паузе: кафа/ чај/ вода
• паузе за ручак: лагани оброк

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд