Opis kursa:

Програм „Управљањем квалитетом и људским ресурсима до веће профитабилности предузећа“ базиран је на идеји да се, применом стечених знања на курсу, повећа профитабилност предузећа у којима су полазници запослени. Профитабилност се може дугорочно и одрживо повећати побољшањем послова/процеса који се обављају у предузећу (подизање учинка) и увођењем система за награђивање према учинку.

Да би се оспособили за увођење таквог приступа, полазницима су неопходна знања из две научне области: управљања квалитетом и управљања људским ресурсима.

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Првог дана курса биће обрађене теме од значаја из области управљања квалитетом (детекција/превенција грешака, трошкови квалитета, ланци снабдевања итд.).

Након тога представиће се систематски приступ мерењу и побољшању процеса - DMAIC методологија и Lean концепт.

На крају дана биће речи о дефинисању кључних индикатора учинка (KPI) којима се објективно може мерити и оцењивати квалитет процеса.

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Други дан курса почиње обрадом важних тема из области управљања људским ресурсима: стратешки приступ, мотивација, флексибилност предузећа, награђивање према учинку и empowerment.

У наставку, представиће се два система за награђивање према учинку, у зависности од типа организације предузећа:

- Први систем је предвиђен за изражену top-down организацију и базира се организационој шеми и карактеристичном оцењивању „одоздо на горе“.

- Други систем је намењен предузећима са равном организационом структуром и базира се на квантификацији матрице одговорности и прорачуном бодова на бази QFD методологије.

У последњем делу курса представиће се обједињени системи за за оцењивање учинка предузећа као целине (типа Balanced Scorecard).

Вежбе су осмишљене тако да се, после сваког предавања, представљене теме примене на послове који полазници курса обављају у својим предузећима, што курсу даје практичан значај.

 

Dužina trajanja:

2 радна дана 

 Kome je namenjen:

Виши и средњи менаџмент грађевинских предузећа, министарства, јавних предузећа и локалних самоуправа, као и стручњаци различитог профила заинтересовани за за област управљања људским ресурсима и управљања квалитетом.

Cilj kursa:

1. Унапређење знања и вештина полазника у области управљања људским ресурсима и управљања квалитетом.
2. Упознавање са могућностима за унапређење профитабилности предузећа на бази побољшања послова/процеса који се обављају у предузећу.
3. Упознавање се системима који се могу применити за евалуацију учинка и награђивање на бази учинка.

Znanje i veštine:

Полазници ће стећи знања из различитих области која су им неопходна да би се у својим предузећима бавили побољшањем процеса, евалуацијом учинка и увођењем система за награђивање на бази учинка:

1. Управљање квалитетом (детекција/превенција грешака, трошкови квалитета, ланци снабдевања итд.). Систематски приступ мерењу и побољшању процеса - DMAIC методологија и Lean концепт. Дефинисање кључних индикатора учинка (KPI) којима се објективно може мерити и оцењивати квалитет процеса.

2. Управљање људским ресурсима: стратешки приступ, мотивација, флексибилност предузећа, награђивање према учинку и empowerment.

3. Системи за награђивање на бази учинка: организационе структуре, оцењивање „одоздо на горе“, матрица одговорности, QFD методологија.

Полазници ће научити да:

1. Дефинишу квалитет послова који обављају у предузећу преко кључних индикатора учинка (KPI).

2. Примењују DMAIC методологију за континуално мерење и побољшање послова које обављају у предузећу

3. Сагледају организациону структуру предузећа и изаберу прикладан систем за евалуацију учинка:

4. Да повежу нивое организационе структуре предузећа са кључним индикаторима учинка

5. Да формирају и квантификују матрицу одговорности и на њој примене QFD методологију.

6. На бази стечених знања и вештина  осмисле и уведу систем за побољшање процеса и награђивање према учинку у свом предузећу.


Cena kursa:

30.000,00 Din.

Цена курса обухвата:
• 9 часова предавања и вежбања
• штампани материјал са курса
• сертификат о завршеном курсу.
• кафе паузе: кафа/ чај/ вода
• паузе за ручак: лагани оброк


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 3 10 %
2 4 - 6 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду први спрат, сала 126 (рачунарски центар)
Булевар краља Александра 73
11000 Београд
Србија

Agenda:


Дан/Сат
Тема
Метод обуке*
Предавачи
Дан 1


 
9:00-10:30
Најважнији аспекти управљања квалитетом.Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

Систематски приступ мерењу и побољшању процеса - DMAIC методологија.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

Кључни индикатори учинка (KPI). Мере за KPI.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
Дан 2


9:00-10:30
Најважнији аспекти управљања људским ресурсима.
Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
11:00-12:30

Систем за оцењивање намењен предузећима са израженом top-down организационом структуром који се базира на организационој шеми, кључним индикаторима учинка и карактеристичном оцењивању „одоздо на горе“.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић
13:00-14:30

Систем за оцењивање намењен предузећима са равном организационом структуром који се базира на квантификацији матрице одговорности и прорачуном бодова на бази QFD методологије.

Предавање и вежбе
Зоран Стојадиновић

*Свака сесија је организована на следећи начин: предавање (60-70 мин), вежбе (10-15 мин) и дискусија (10-15 мин).