Opis kursa:

Курс се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део курса обухвата:
1. Упознавање са серијом Еврокодова за конструкције; основни принципи и захтеви Еврокодова који се односе на пројектовање бетонских конструкција: Еврокод (0), Еврокод 2, Еврокод 7 и Еврокод 8.
2. Експлоатациони век објекта, дејства и њихове комбинације, методе анализе, имперфекције, својства материјала, отпорност на пожар и минимални заштитни слојеви бетона.
3. Контрола прслина и деформација АБ конструкција
4. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
5. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ греда
6. Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
7. Анализа, прорачун и детаљи армирања темеља самаца, тракастих темеља и темељних плоча
8. Конструисање арматуре – општи захтеви: распоређивање, сидрење и настављање
9. Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса
10. Извођење бетонских конструкција у складу са SRPS ЕN 13670: основни захтеви у вези са управљањем при извођењу, скеле и оплате, бетонирање, армирање, претходно напрезање, извођење префабрикованих елемената, геометријске толеранције.
Овај део курса се изводи у облику предавања.

Практичан део курса обухвата приказ идејног прорачуна АБ конструкције стамбене зграде (анализа, димензионисање, армирање). Поред тога, у оквиру овог дела, полазници самостално решавају различите, једноставније задатке анализе и прорачуна АБ конструкцијских елемената.

За полазнике курса предвиђен је едукативни материјал у виду скрипте која обухвата материју која се излаже у оквиру предавања и у оквиру практичног дела, тј. израде задатака.

На крају курса биће извршена евалуација програма континуиране едукације од стране полазника и подељени сертификати које издаје Грађевински факултет Универзитета у Београду.

Dužina trajanja:

4 дан-а:
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-09
2020-10-10

4 радна дана :
21.02.2020.
22.02.2020.
28.02.2020.
29.02.2020.

Kome je namenjen:

Дипломирани инжењери грађевинарства,
мастер инжењери грађевинарства

Cilj kursa:

Упознавање полазника са серијом Европских стандарда (Еврокодова) који се односе на пројектовање и извођење бетонских конструкција, а чије увођење у Србији се планира у току 2019. године.

Znanje i veštine:

Полазници стичу знања потребна за примену нових стандарда у области грађевинског конструктерства у свакодневној инжењерској пракси:

- у области пројектовања бетонских конструкција на основном нивоу – армиранобетонске (АБ) конструкције зграда

- у области извођења бетонских конструкција

Cena kursa:

50.000,00 Din.


Pravna lica mogu ostvariti popuste s obzirom na broj prijavljenih polaznika kursa:

# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %
Lokacija:

Грађевински факултет у Београду први спрат, сала 141


Agenda:


Сатница
Тема
Метод обуке*
Предавач
дан први9.00-10.00
Еврокодови за конструкције - увод
предавање
проф.др Снежана Маринковић
10.00-11.00
На почетку прорачуна
предавање
проф.др Снежана Маринковић
11.00-11.15
кафа


11.15-12.45
Контрола прслина и деформација АБ конструкција
предавање
доц.др Ненад Пецић
12.45-13.15
ручак


13.15-14.45
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ греда
предавање
в.проф.др Иван Игњатовић
14.45-15.00
кафа


15.00-16.15
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
предавање
доц.др Вељко Коковић
16.15-17.00
Конструисање арматуре – општи захтеви
предавање
Миодраг Стојановић
дан други9.00-10.30
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
предавање
в.проф. др Снежана Машовић
10.30-10.45
кафа


10.45-11.45
Анализа, прорачун и детаљи армирања темеља
предавање
проф.др Снежана Маринковић
11.45-13.15
Практичан део- анализа оптерећења и прорачун  крстасте плоче (ULS)
вежбе, самостални рад
Јелена Драгаш
13.15-13.45
ручак


13.45-14.45
Практичан део- прорачун  крстасте плоче (SLS)
вежбе, самостални рад
Јелена Драгаш
14.45-15.00
кафа


15.00-17.00
Практичан део- плоча директно ослоњена на стубове (SLS, ULS)
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
дан трећи9.00-11.30
Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса
предавање
доц.др Бранко Милосављевић
11.30-11.45
кафа


11.45-13.00
Извођење бетонских конструкција
предавање
доц.др Бранко Милосављевић
13.00-13.30
ручак


13.30-14.45
Практичан део- плоча са капителима
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
14.45-15.00
кафа


15.00-17.00
Практичан део – глобална стабилност конструкције
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
дан четврти9.00-10.30
Практичан део - греде
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
10.30-10.45
кафа


10.45-13.00
Практичан део - стубови
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
13.00-13.30
ручак


13.30-15.00
Практичан део – АБ зидови
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
15.00-15.15
кафа


15.15-16.30
Практичан део – АБ зидови
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
16.30-17.00
Додела сертификата учесницима курса