Конструкције

Projektovanje i izvođenje betonskih konstrukcija prema Evrokodovima za konstrukcije – Osnovni kurs

Опис курса


Курс пружа упознавање са техничким регулативама и њиховом применом у поступцима конципирања конструкција, димензионисања и обликовања детаља и има за циљ да савременим грађевинским предузећима укаже на следеће кораке које је неопходно спровести како би остала конкурентна и пратила кретања на тржишту:
•    Праћење развоја нових технологија и софтвера који се примењују приликом пројектовања конструкција и
•    Познавање техничке регулативе и њене примене – прописа, стандарда, правилника и техничких препорука које се динамично мењају.

Програм је конципирам кроз два дела:

1. Теоријски – Упознавање са серијом Еврокодова за конструкције (Еврокод (0), Еврокод 2, Еврокод 7 и Еврокод 8);

2. Практичан део: приказ идејног прорачуна АБ конструкције стамбене зграде (анализа, димензионисање, армирање) са самосталним решавањем задатака.

Курс је намењен дипломираним инжењерима грађевинарства и мастер инжењерима грађевинарства који желе да се упознају са серијом Европских стандарда (Еврокодова) који се односе на пројектовање и извођење бетонских конструкција.

На курсу ћете унапредити постојећа знања и вештине пројектовања и извођења које ћете моћи одмах да примените у својим предузећима.

Научићете


Да примењујете нове стандарде у области грађевинског конструктерства у свакодневној инжењерској пракси:

-у области пројектовања бетонских конструкција на основном нивоу – армиранобетонске (АБ) конструкције зграда

-у области извођења бетонских конструкција


Курсом је обухваћено:


  Експлоатациони век објекта, дејства и њихове комбинације, методе анализе, имперфекције, својства материјала, отпорност на пожар и минимални заштитни слојеви бетона;
  Контрола прслина и деформација АБ конструкција;
  Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча, греда, стубова и зидова, темеља самаца, тракастих темеља и темељних плоча;
  Конструисање арматуре – општи захтеви: распоређивање, сидрење и настављање;
  Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса;
  Извођење бетонских конструкција у складу са СРПС ЕН 13670: основни захтеви у вези са управљањем при извођењу, скеле и оплате, бетонирање, армирање, претходно напрезање, извођење префабрикованих елемената, геометријске толеранције.

Предавачи


проф. Снежана Маринковић

дипл.грађ.инж - руководилац курса

БИОГРАФИЈА

в.проф. Иван Игњатовић

дипл.грађ.инж

БИОГРАФИЈА

•    Ванредни професор на Катедри за материјале и конструкције, на предметима: Бетонски мостови (Мастер студије модула конструкције) и Мостови (Основне студије (модул Путеви,железнице и аеродроми).
•    Од 1993. године учествовала на значајним пројектима из области бетонских конструкција нарорито у области мостоградње, у Србији и иностранству.
•    Велико искуство предавача у областима пројектовања, извођења и одржавања бетонских мостова.
•    Објављен већи број радова у међународним и домаћим часописима и на научним скуповима, као и рецензирани приручник „ Практикум за вежбе из Бетонских мостова“.

в.проф. Бранко Милосављевић

дипл.грађ.инж

Ненад Пецић је наставник на групи предмета Бетонске конструкције на Грађевинском факултету у Београду. На пројектима имплементације система Еврокодова у наше грађевинарство учествује од 1994. године. Објавио је више од двадесет радова са тематиком прорачуна према Еврокодовима и одржао више курсева у организацији Инжењерске коморе Србије. Са проф. Снежаном Маринковић, коаутор је уџбеника који обрађује прорачун бетонских конструкција према Еврокодовима.

доц. Јелена Драгаш

дипл.грађ.инж

доц. Вељко Коковић

дипл.грађ.инж

•    Асистент на Катедри за материјале и конструкције, на предметима из области Бетонских конструкција.
•    Искуство у пројектовању различитих објеката из области армиранобетонских конструкција.
•    Aутор или коаутор je радова који су објављени у међународним и домаћим часописима, стручним публикацијама и на научним скуповима.

асист. Ведран Царевић

мастер инж. грађ.

Mиодраг Стојановић

дипл.грађ.инж.

БИОГРАФИЈА

Програм / садржај курсаСатница
Тема
Метод обуке*
Предавач
дан први9.00-10.00
Еврокодови за конструкције - увод
предавање
проф.др Снежана Маринковић
10.00-11.00
На почетку прорачуна
предавање
проф.др Снежана Маринковић
11.00-11.15
кафа


11.15-12.45
Контрола прслина и деформација АБ конструкција
предавање
доц.др Ненад Пецић
12.45-13.15
ручак


13.15-14.45
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ греда
предавање
в.проф.др Иван Игњатовић
14.45-15.00
кафа


15.00-16.15
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ плоча
предавање
доц.др Вељко Коковић
16.15-17.00
Конструисање арматуре – општи захтеви
предавање
Миодраг Стојановић
дан други9.00-10.30
Анализа, прорачун и детаљи армирања АБ стубова и зидова
предавање
в.проф. др Снежана Машовић
10.30-10.45
кафа


10.45-11.45
Анализа, прорачун и детаљи армирања темеља
предавање
проф.др Снежана Маринковић
11.45-13.15
Практичан део- анализа оптерећења и прорачун  крстасте плоче (ULS)
вежбе, самостални рад
Јелена Драгаш
13.15-13.45
ручак


13.45-14.45
Практичан део- прорачун  крстасте плоче (SLS)
вежбе, самостални рад
Јелена Драгаш
14.45-15.00
кафа


15.00-17.00
Практичан део- плоча директно ослоњена на стубове (SLS, ULS)
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
дан трећи9.00-11.30
Анализа и прорачун АБ конструкција зграда на дејство земљотреса
предавање
доц.др Бранко Милосављевић
11.30-11.45
кафа


11.45-13.00
Извођење бетонских конструкција
предавање
доц.др Бранко Милосављевић
13.00-13.30
ручак


13.30-14.45
Практичан део- плоча са капителима
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
14.45-15.00
кафа


15.00-17.00
Практичан део – глобална стабилност конструкције
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
дан четврти9.00-10.30
Практичан део - греде
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
10.30-10.45
кафа


10.45-13.00
Практичан део - стубови
вежбе, самостални рад
Ведран Царевић
13.00-13.30
ручак


13.30-15.00
Практичан део – АБ зидови
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
15.00-15.15
кафа


15.15-16.30
Практичан део – АБ зидови
вежбе, самостални рад
Иван Милићевић
16.30-17.00
Додела сертификата учесницима курса       
Организација и цена курса

4 радна дана :
21.02.2020.
22.02.2020.
28.02.2020.
29.02.2020.


Цена курса:

50.000,00 РСД. + ПДВ


Цена курса обухвата:

За правна лица обезбеђујемо попусте у односу на број пријављених полазника.


# BROJ POLAZNIKA Popust
1 2 - 2 10 %
2 3 - 20 20 %


Када и где?

Ускоро

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд